Infrastruktúra

A PANNOVA Ipari Park betelepítési stratégiáját igyekeztünk úgy kialakítani, hogy befektetőink közműellátási és helyigényeit a lehető legnagyobb mértékben ki tudjuk elégíteni. Az Ipari Park területén kialakított telkek mindegyikén azonnali rácsatlakozással igénybe vehető a korszerűen felújított infrastruktúra teljes spektruma.

Kiváló megközelíthetőség

 

A PANNOVA Ipari Park fekvéséből adódó jelentősége túlmutat a régió és az ország határain. A Közép- és Kelet-Európán átívelő, a lengyelországi Gdansktól, a horvátországi Plocéig öt országot összekötő, észak-dél irányú autópálya a 2010-ben megépült M60-as gyorsforgalmi szakasszal kiváló kapcsolódási lehetőséget biztosít befektetőink számára.

Az Ipari Parkban működő vállalkozások az úthálózat elkészültével a korábbinál dinamikusabban kapcsolódhatnak be az észak-déli és a kelet-nyugati irányú, teljes Európára kiterjedő kereskedelem vérkeringésébe.

Pannova ipari park megközelíthetőség

Közúti csatlakozás

Az ipari park a 6-os számú főútról közelíthető meg. Kiépített belső úthálózat.

Vasúti csatlakozás

Az Ipari Park saját, élő iparvágánnyal rendelkezik.

Villamosenergia-ellátás

Az ipari park elektromos energiával történő ellátását a Mecsek-Öko Zrt. biztosítja.

Jelenlegi lekötött kapacitás: 1,2MW

Igény esetén a kapacitás 23,4 MW teljesítményig növelhető

Telefon, internet

Optikai kábel

Víz hálózat

Az ipari park kiépített ívóvíz és iparivíz-hálózattal rendelkezik.

 

Ívóvíz

Kapacitás: 300 m3/nap

Csőátmérő: 250 mm

Nyomás: min 1,5 max. 6 bar

 

Ipari víz

Csőátmérő: 100 mm

Nyomás: min 1,5 max. 3 bar

 

Kommunális szennyvíz

Az ipari park kiépített kommunális szennyvízcsatorna hálózattal rendelkezik.

Kapacitás: 10 m3/óra

Csőátmérő: 200 mm

 

Csapadékvízrendszer

Az ipari park területén zárt csapadékcsatorna rendszer van kiépítve a felszíni vizek elvezetésére.

Földgáz

Az ipari park kiépített földgázhálózattal rendelkezik.

 

Kapacitás: 4 000 KW

Belső hálózat nyomása: 4 bar 

közművek tekintetében minden alapvető igényt kielégít

 

A Pannova Ipari Park közműhálózatának nagy része az 1960-as években épült ki. A létesítéskor az alapvető cél az uránércfeldolgozó-ipar kiszolgálása volt, a hálózatok, berendezések kapacitásai az ércfeldolgozás technológiai igényei szerint kerültek méretezésre, a kapcsolódó szociális létesítmények több mint 1000 fős létszám foglalkoztatásához illeszkedtek. A létesítés óta új szennyvíz- és gázhálózat létesült.

Az Ipari Park területén kialakított telkek mindegyikén azonnali rácsatlakozással igénybe vehető az alábbi infrastruktúra teljes spektruma, s a STRABIL Kft. segítséget nyújt a betelepülni szándékozó vállalkozásoknak a hatósági engedélyek beszerzésében, illetve benyújtásában.

Minimális teleknagyság

„E” (egyéb ipari területen):
1.500 m2

„Z” (jelentős zavaró hatású terület):
2.500 m2

Beépíthetőség

„E” 50%

„Z” 30%

Építménymagasság

max. 25 méter

 

Irodaház alapterülete

940 m2

 

Munkaerő

 

Pécs városa a humán környezet tekintetben Magyarország és a környező országok városai közül a legversenyképesebbek között van, hiszen az oktatási rendszere minden szintre kiterjed (a speciális szakiskoláktól a sokrétű PhD képzésig), a több évszázados múltra visszatekintő, de folyamatosan a gazdasági igényekhez igazodó képzési rendszere minden át- és továbbképzési igényt ki tud elégíteni. A képzési rendszerhez hasonlóan a városhoz és vonzáskörzetéhez kapcsolódó munkaerőpiac is növeli Pécs versenyképességét, hiszen minden betelepülni kívánó munkáltató számára megfelelő minőségű és mennyiségű alkalmazottat képes szinte azonnal biztosítani.