térség fejlesztési alapítvány

A Pannova Ipari Park kiemelt együttműködő partnere a Térség Fejlesztési Alapítvány, melynek fő célja a különböző, de különösen a gazdaságilag hátrányos helyzetben levő települések, megyék, kistérségek, régiók gazdasági fejlesztése, fejlődésének elősegítése.

Az alapítvány tevékenységét kuratóriumi tagjainak tevékenységével, nonprofit szervezetek alapításával, együttműködő partnerei tevékenységének szervezésével fejti ki, megteremtve és elősegítve a helyi önkormányzatok, magánszemélyek, intézmények, közületek és egyéb piaci szereplők beruházásokkal kapcsolatos igény szerinti fórumait és együttműködésének egyéb eszközeit.

Célok és kapcsolatok

Külön kiemelt figyelmet fordít az alapítvány Magyarország déli határain keresztül megvalósítható, csatlakozást elősegítő tevékenység szervezésére. Így például az M6-os–M60-as tervezett autópálya-fejlesztésére felkészülve keresi az ipari, mezőgazdasági, kereskedelmi, turisztikai, közlekedési, logisztikai fejlesztések lehetőségeit. A térség déli határán a horvátországi, muravidéki, szerbiai, bosznia-hercegovinai, észak-macedóniai, törökországi területek felé irányuló európai uniós együttműködés segítésének közlekedési, logisztikai feltételeinek, valamint az ezekből az országokból az Európai Unióba irányuló gazdasági kapcsolatokat közlekedési, kereskedelmi szervezeti feltételeinek megteremtését.

Az alapítvány célja a fent megjelölt országokon kívülről érkező, Magyarország területén megvalósuló beruházások erkölcsi-szervezési-logisztikai támogatása. Továbbá a potenciális beruházások feltételrendszereinek megteremtéséhez nyújt segítséget. Feltárja az együttműködést igénylő térségek beruházásra alkalmas területeit, a térség foglalkoztatási, környezeti, kulturális, a beruházást segítő előnyeit.

Tevékenysége során különösen fontos a hazai települések, megyék, régiók együttműködésének erősítése. A települések, kistérségek, megyék, régiók beruházássegítő tevékenysége során az alapítvány segíti a HIPA, valamint a kereskedelmi- és iparkamarák ezirányú tevékenységét.

Beruházás ösztönzés

Az alapítvány kiemelt célja a beruházások ösztönzése, beruházók felkutatása, letelepedésük segítése, a beruházások megvalósulásához szükséges lobbi-és marketing-támogatás megszervezése, a beruházások jogi, közgazdasági, műszaki feltételrendszerének hatékony és gyors megvalósításának elősegítése, a fogadó térségek és a potenciális beruházók kapcsolatának szervezése.

 

Beruházás ösztönzés

Az alapítvány kiemelt célja a beruházások ösztönzése, beruházók felkutatása, letelepedésük segítése, a beruházások megvalósulásához szükséges lobbi-és marketing-támogatás megszervezése, a beruházások jogi, közgazdasági, műszaki feltételrendszerének hatékony és gyors megvalósításának elősegítése, a fogadó térségek és a potenciális beruházók kapcsolatának szervezése.

 

Beszállítók

Miként a megfelelő infrastruktúra és az elégséges humán környezet, úgy természetesen a befektetők számára az is fontos döntési szempont, hogy a tőketelepítési helyszín rendelkezik-e azokkal a lehetséges beszállítókkal, melyek a minőségi és mennyiségi igényeket egyaránt képesek kielégíteni.

Fontos mindemellett az is, hogy partnerként melyek azok a helyi szervezetek és intézmények, amelyek az üzletvitelt érdemben képesek elősegíteni, hozzájárulva ezzel a termelékenység növeléséhez, a helyben történő ügyintézés gyorsításához, a külső, elsősorban pályázati források bevonásához, a munkaerőfelvétel vagy munkaerő-kölcsönzés optimalizálásához. Az alapítvány célja többek között ezen kapcsolatok feltérképezése, és az ebben való segítségnyújtás.